Om

Varför träna karate?


Det finns inget enhetligt svar på denna fråga. Sannolikt lika många svar som det finns karateutövare. Vilket du kommer att märka om du frågar någon som tränar karate.

För många är karate en konst där den egna förmågan testas och stärks, för andra är karate en bra motionsform eller tvärtom ser de kanske karate som en tävlingssport eller så tränar de karate för att lära sig själförsvar. För en del blir karaten t.o.m. ett sätt att leva efter några års träning.


 Kan alla träna karate ?


Naturligtvis, det finns ingen åldersgräns. Karateträning är en sport som passar alla, gammal som ung, killar och tjejer och funktionshindrade.


Onegai-shimasu & Arigato-Gozaimashita


Onegai-shimasu är det ord med vilket träningen börjar.


På japanska finns ett uttryck som heter Onegai-shimasu och som används vid många tillfällen och i olika sammanhang. Inom budo säger läraren och eleverna Onegai-shimasu när träningen just skall börja. Eleverna använder också detta uttryck under träningen när de tilltalar läraren. De använde det även när de vänder sig mot sin partner för att börja träna en teknik.


Uttrycket betyder egentligen, jag vill be om något men det har särskilda nyanser som ger det många betydelser. Använt av en elev till lärare betyder det, var vänlig och undervisa, var vänlig träna med oss hårt och strängt, var vänligt mot oss påpeka mina fel för mig.Betydelsen av att göra en begäran är stark i detta uttryck och dessutom har det en extra nyans som syftar till att man själv, den begärande, lovar att göra sitt bästa. I uttrycket ligger också en betydelse av glädje och tacksamhet över att man fått tillfälle att delta i lärarens lektion och träning, eller - om uttrycket riktas mot den partner man tränar med - innebär att man vem denne partner än är, betraktar honom också som sin lärare. Man vill träna med honom med tacksamhet, i en anda av Onegai-shimasu. Man uttrycker på så sätt en känsla av djup tacksamhet för att man just denna dag fått möjlighet att beröras, läraren och en själv, partnern och en själv, hjärta mot hjärta, kropp mot kropp.


I lärarens bruk av detta ord gentemot eleverna ligger nästan samma nyans som när eleverna använder det. Det innebär tacksamhet över att alla samlats på detta sätt för att träna tillsammans, känslan av löfte att uppge allt han kan och att göra allt sitt bästa. Att betrakta varje enskild elev som sin lärare, vilket uttrycker en bön till eleverna att de skall undervisa honom också. I detta Onegai-shimasu finns ingen självisk önskan, dvs ingen önskan att själv bli stark, att bli hjälpt till snabba framsteg, att genom enbart träning bemästra tekniker, att läraren skall undervisa så att just man själv prioriteras bland eleverna.


Att bli arg på partner eller läraren motsvarar att man bryter det löfte som bruket av Onegai- shimasu innebär.


Egentligen behöver man inte alls yttra ordet Onegai-shimasu. Behärskas man bara av de känslor det innebär, så räcker det. Men det är ofta så, att denna känsla inom en strömmar fram konkret och får sitt uttryck i bruket av detta ord. Det är ett rent ord, ett sådant ord som genast finner genklang i parternas bröst. Därför ber jag Er att använda det så Ni får uppleva de känslor det väcker i Er och Er partner. Därigenom kan träningen få ett djupare innehåll än om ni bara bugar Er mot varandra utan att tillmäta detta någon särskild innebörd.


Vid träningen slut säger man Arigato-Gozaimashita vilket betyder tack så mycket.


Källa: Shingo Ohgami


Bushido 武士道 krigarens väg

Gi: Rätt avgörande, som hade tagits med            rätt attityd och baserat på sanningen

Yuu: Mod

Jin: Universell kärlek

Rei: Att göra det rätta, artighet

Makoto: Uppriktighet

Meiyo: Heder

Chuugi (Chu): Hängivenhet och lojalitet


Kumite No Gogensoku

■     Kiwi Hayaku

Attack your opponent with a strong spirit, do not think about defence only your attack.


■     Kokorowa Shizuka

Always maintain a calm mind and spirit.

     Miwa Karaku

Your movement and technique must be polished and smooth.

■     Mewa Akirakani

When you look at you opponent, see all of him. Do not fix your gaze only on one spot.


■     Waza Hageshiku

Your technique must be sharp.Tekniker

Yu Nitsuite


A famous Kendo master of Yagyu Sekishusai said the final skill a Martial Artist must have is Yu or a Breave heart

If somebody is technically wonderful but whitout a breave heart he will lose if he must fight somebody who is just as

good technically but has a stroger heart.

There was a young Kendo student who had a wery strong spirit.

Hestudied the Kendo style, Jigen-Ryu, which is one of the Kendo style whit the hardest training.

Normally this man looked femenine and soft, but when he trained in the dojo he was completely transformed.

His face became like a demon, and everybody was afraid of him. One day somebody asked him why he was

completely different in the dojo compared to other times. He answered that when he fought whit somebody he would imagined

that the opponent killed his parents, and that behind the opponent there were many people whit guns who were trying to shoot him.

He also imagined there was somebody whit a spear who also wanted to kill him.

So in his mind he knew that if he was attacked he would be dead. But before he died he wanted to kill them also.

It was his brave heart facing certain death that caused his face to change and made everyone afraid of him.