Principer
PRINCIPERMaai

För att förstå inashi måste man besitta kunskaper om maai. Avståndet mellan dig och din motståndare.

Det finns dock tre maai att ta hänsyn till:


-Det avstånd du behöver för att slå/träffa din motståndare.

-Det avstånd motståndaren kräver för att slå/träffa dig.

-Det dynamiska avståndet som ständigt förändras under en kamp/fight.


Det enda sättet att lära sig sin personliga maai är att repetionsmässigt träna uchikomi och på samma sätt låta

någon på ett varierande sätt attackera dig från olika avstånd och riktningar.Inashi (inasu)

Rörelser, moment som tar dig ur motståndarens seichusen,

genom att t.ex snärja, lura, låsa, bryta eller förflytta hans eller din egen attackerande linje.

Undergrupper till InashiSori (soru) - Svinga bakåtNori (noru) - Bryta motst. attack (seichusen) genom att förflytta kroppsvikt, kroppsmassa in i tekniken.

T.ex när motst. attackerar slår man längs attacklinjen med precision och kraft så attacken trängs undan eller bryts.Nagashi (nagasu) - Omdirigera din egen attacklinje.Kawashi (kawasu) - Vika undan, vrida åt sidan. Flytta kroppen ur seichusen, blockera och attackera samtidigt.Hane - Återstuds, reaktion. Som i hanegoshi.Sabaki (sabaku) -  Förflyttning med resultatet att du hamnar i en bättre position än innan i förhållande till din motståndare.Sabaku - undvikandeHajiki  - Dirigera om, avleda mots. attacklinje genom att träffa den.Irmi - Gå in i (eng. entering)San Mi Ittai

Ten-i      Flytta kroppen bort från attack.

Ten-tai   Vrida kroppen för att undvika attack.

Ten-gi    Tillåta attacken att flyta igenom samtidigt som man kontrar.Seichusen - Din och motståndarens attackerande tillika försvarande linje.Shin gi tai (mentala, tekniken, kroppen) Som en enhet