Terminologi

Terminologi

A Förklaring

AGE UKE

Uppåt blockering

AGE ZUKI

Höjande slag

AIUCHI

Inga poäng ges till någon av de tävlande.

AKA

Röd

AKA NO KACHI

Röd (vit) vinner! Domaren lyfter upp sin arm på den vinnandes sida.

AKA SHIRO IPPON

Röd (vit) sätter poängen Ippon. Domaren lyfter upp sin arm på den vinnandes sida.

ASHI BARAI

Fotsvep

ASHI WAZA

Ett gemensamt namn för alla ben och fottekniker...

ATEMI WAZA

Slående tekniker som normalt används vid grepp och kasttekniker...

ATENAI YONI

Varning utan straff.

ATOSHI BARAKU

Lite mer tid kvar. En signal 30 sekunder ges av tidhållaren före det aktuella slutet.

ATTATE IRU

Kontakt

AWASE UKE

Förenad hand blockering

AWASE ZUKI

U slag. Också refererad som MOROTE ZUKI.

AYUMI DACHI

En ställning som funnits i ITOSU-KAI SHITO-RYU. En naturlig gående ställning... B Förklaring

BO

En cirka 2 meter lång pinne som används som vapen.

BOGYO ROKU KYODO

Sex självförsvars -handlingar.

BUNKAI

En studie av teknikerna och appliceringarna i en KATA. C Förklaring

CHOKU ZUKI

Rakt slag.

CHUDAN

Mellan-sektionen. D Förklaring

DAN

Svartbältesgrad

DO

Väg, vägen till utveckling genom traditionell träning.

DOJO

Träningslokal, där vi utövar karate.

DOMO ARIGATO GOZAIMASHITA

Tack så mycket, vid slutet av varje träning. E Förklaring

EKKU

En aura gjord av trä vilket har improviserats som ett vapen.

EMBUSEN

Mönstret på golvet av en kata.

EMPI

Armbåge.

EMPI UCHI

Slag med armbågen, också kallad HIJI-ATE.

ENCHO-SEN

Utvidgning av en match, domaren ropar "SHOBU HAJIME" F Förklaring

FUDO DACHI

Orörlig ställning.

FUJUBUN

Ej tillräcklig kraft.

FUKUSHIN SHUGO

Domarna har konferens.

FUMIKOMI

Stamp spark, vanligtvis mot knä eller haka. G Förklaring

GANKAKU DACHI

Kran ställning.

GASSHUKUA

Speciell träningsläger.

GEDAN

Undre sektionen.

GEDAN BARAI

Neråt blockering.

GEDAN ZUKI

Ett slag på nedre sektionen av motståndaren.

GI

Träningsdräkt för ex. karate. Traditionellt=vit gi gjord av bommul.

GO NO SEN

Taktik där ene får attackera först för att hitta mål på kroppen för återattack.

GOHON KUMITE

Fem stegs sparring.

GYAKU MAWASHI GERI

Motsatt rundspark.

GYAKU ZUKI

Motsatt slag, om man jämför med junzuki. H Förklaring

HACHIJI DACHI

Naturlig ställning, fötterna axelbrett, lätt utåt pekande.

HAI

Ja

HAISHU UCHI

Slag med bakre delen av handen.

HAISHU UKE

Blockering med bakre delen av handen.

HAITO UCHI

Ridge-hand Strike.

HAJIME

Börja

HANGETSU

Svartbältesnivå kata

HANGETSU DACHI

Halvmåne ställning

HANSHI

Mästare

HANSOKU

Någon av de kumite tävlande slår fel.

HANSOKU CHUI

Varning med en ippon straff.

HANTEI

Bedömning som domaren utlyser med vissling och får flaggsignal.

HANTEI KACHI

Vinnare genom beslut.

HARAI TE

Svepteknik med armen.

HARAI WAZA

Sveptekniker

HASAMI ZUKI

Sax slag

HEIKO DACHI

Naturlig ställning, fötterna axelbrett, pekar rakt fram, vissa kator börjar så.

HEISOKU DACHI

Naturlig ställning, fötterna ihop, och pekar framåt.

HENKA WAZA

Tekniker använda efter OYO WAZA. Varierar beroende på situation.

HIDARI

Vänster

HIJI

Armbåge, också känd som Empi

HIJI-ATE

Armbågsslag, även kallad Empi-Uchi

HIJI UKE

Ett slags blockering med armbågen.

HIKI-TE

Dra och vrid, ett slags dragningsteknik.

HIKIWAKE

Oavgjort, domaren visar med tecken uppåt...

HITOSASHI IPPON KEN

Forefinger Knuckle

HIZA GERI

Knä spark

HIZA UKE

Blockering med hjälp av knä.

HOMBU DOJO

Term för att beskriva huvuddojon för en organisation.

HORAN NO KAMAE

Färdig position i vissa kator där knytnäven är täckt med andra handen. I Förklaring

INASU

Att förflytta kroppen från en kommande attacks linje.

IPPON KEN

En knog näve

IPPON KUMITE

Enstegs- sparring

IPPON SHOBU

En poängs- match under tävlingar.

IRIMI

Att genomtränga, att stiga in, gå inåt vid attack...

JIKAN

Tid.

JIYU IPPON KUMITE

Ett steg fri sparring, deltagand kan attackera en valfri teknik när redo. J Förklaring

JIYU KUMITE

Fri sparring.

JO

Trä stav, ursprungligen som gå stav.

JODAN

Övre nivån på kroppen.

JOGAI

Mattutflykt från fighting område...

JOGAI KEIKOKU

Andra mattutflykt från fighting område, ger Waza-ari till motståndaren

JOGAI HANSOKU CHUI

Fjärde och sista utgång från fighting område, seger AKA/SHIRO

JUJI UKE

X blockering

JUN ZUKI

Framåt slag, motsvarande oi-zuki K Förklaring

KACHI

Segrande, AKA KACHI i en tävling.

KAGI ZUKI

Krok slag.

KAISHO

Öppen hand.

KAKE-TE

Krok blockering.

KAKIWAKE

Två hands blockering.

KAKUSHI WAZA

Gömda tekniker...

KAKUTO UCHI

Handleds slag...

KAKUTO UKE

Handleds blockering...

KAMAE

Fysisk ställning...

KAMAE-TE

Kommando för att inta en viss position.

KAPPO

Tekniker för behandling av människor som hamnat i schock.....

KARATE

Tom Hand, i början TO-DE = Kinesisk Hand

KARATE-DO

Karatens väg, behandlar den fysiska, mentala och sociala aspekten i Karate.

KARATEKA

En som utövar Karate.

KATA

En slags för- bestämd rörelse- mönster.

KEAGE

Snärt spark.

KEIKO

Träning, den enda framgångs- hemligheten i Karate, eller fingertopparna ihop.

KEIKOKU

Straff, varning där Waza-Ari läggs till bland motståndarens poäng.

KEKOMI

Genombrytande spark.

KEMPO

En term för att beskriva fighting system som använder knytnäve, dvs Karate.

KENSEI

Tekniken med tyst KIAI, relaterad till meditation.

KENTSUI

Hammar slag också känd som TETTSUI.

KERI

Spark.

KI

Tanke, anda, energi, vital-kraft, intention

KIAI

Ett skrik i syftet att fokusera hela ens energi till en enda rörelse.

KIBA DACHI

Benställning med fötterna parallellt på samma linje, knäna utåtriktade.

KIHON

Grund tekniker

KIKEN

Renunciation...

KIME

Kraftens fokus

KI-O-TSUKE

Lystring, Musubi Dach med öppna händer nere på båda sidorna

KIZAMI ZUKI

Slag med främre handen

KO BO ICHI

Konceptet "Atack-försvar samband"

KO UCHI

Vrist slag...

KOHAI

En yngre elev än sig själv..

KOKORO

Anda, hjärta

KUBOTAN

Ett självförsvars- verktyg utvecklad av Takayuki Kubota, nyckel kedja..

KOKUTSU DACHI

Benställning med 2/3 av tyngden på bakre foten.

KOSA DACHI

Kors-ben ställning.

KOSHIN

Bakfram...

KUATSU

En metod för att behandla en person som förlorat medvetande pga schock..

KUMADE

Bar hand.

KUMITE

Sparring för att träna Karate tekniker med en partner.

KYOSHI

Kunskapsbärande person.

KYUSHO WAZA

Tryckpunkts- teknik M Förklaring

MA-AI

Avståndsbedömning

MAAI GA TOH

Ej tillräcklig avstånd

MAE

Framåt

MAE EMPI

Framåt armbågsslag

MAE ASHI GERI

Spark framåt med främre benet

MAE GERI KEAGE

Snärtig framåt spark

MAE GERI KEAGE

Snärtig framåt spark

MAE UKEMI

Framåt fall/rullning

MAKOTO

En känsla av absolut ärlighet/öppenhet, kräver "pure mind"

MANABU

Att lära genom att imitera

MANJI UKE

Dubbel blockering, där ena armen=Gedan Barai, den andra=Jodan Uchi Uke

MATTE

Vänta

MAWASHI GERI

Rund spark med KO-SHI eller HAISOKU som träffar i 90' vinkel

MAWASHI ZUKI

Rund slag

MAWASHI EMPI UCHI

Cirkulär armbågsslag.

MAWASHI HIJI ATE

Cirkulär armbågsslag.

MAWAT-TE

En kommando som ges av instruktören för vändning.

MIENAI

"Jag kunde inte se", ett rop från domaren som inte såg tekniken...

MIGI

Höger

MIKAZUKI GERI

Halvmåne- formad spark...

MOKUSO

Meditation

MOROTE ZUKI

U-slag, slag med båda knogar samtidigt...

MOROTE UKE

Blockering genom att ena armen stödjer den andra armen...

MOTO NO ICHI

"Original position" vid tävlingar...

MUDANSHA

Elever utan svartbältes- grad

MUMOBI

Varning vid brist på uppehållande av varandras säkerhet.

MUMOBI KEIKOKU

Varning med WAZA-ARI för straff.

MUSHIN

Ingen tanke..

MUSUBI DACHI

En ställning där hälarna är ihop och fötterna pekar utåt. N Förklaring

NAGASHI UKE

En svepande blockering...

NAGASU

"Att flyta som vatten" med avseende på en ankommand atack...

NAKADAKA IPPON KEN

Långfinger knoge

NAMI-GAESHI

Återvändande våg...ett slags fot teknik för att blockera/slå knä/lår...

NEKO ASHI DACHI

Kattställning

NIHON NUKITE

Tvåfingers stickande atack...

NIDAN

Andra nivån som i t.ex. Svart bälte 2 DAN

NIDAN

Andra nivån som i t.ex. Svart bälte 2 DAN

NIDAN GERI

Dubbel spark

NORU

Att rida, att bära...

NUKETE IRU

Utom räckhåll

NUKITE

Spetsande hand

NUNCHAKU

En Okinawisk vapen bestående av två pinnar sammanbundna med rep eller kedja.

NUNCHAKU

En Okinawisk vapen bestående av två pinnar sammanbundna med rep eller kedja. O Förklaring

OBI

Ett bälte

OI-ZUKI

Slag framåt ifrån grundställning

ONEGAI SHIMASU

Jag välkomnar er att träna med mig...

OSAE UKE

Pressande blockering...

OTOSHI EMPI UCHI

En armbågsslag genom att fälla armbågen...

OYAYUBI IPPON KEN

Tum- knog...

OYO WAZA

Teknikerna för tolkning i Kata... R Förklaring

REI

Respekt, som visas genom att buga...

REIGI

Etikette

REINOJI DACHI

En ställning med fötterna som formar ett 'L'

RENSEI

Tränings- tävling

RENSHI

En person som bemästrat sig själv, en expert instruktör ca. 4-6 DAN S Förklaring

SAGI ASHI DACHI

Ett bens ställning...

SAI

Kobudo vapen från Okinawa

SANBON KUMITE

Trestegs- sparring

SANBON SHOBU

Trepoängs- match

SANCHIN DACHI

Benställning med en fot pa 30 graders axelavstand bakom främre foten, knäna inåt pressade

SASHITE

En höjande hand för antingen slå, ta tag eller blockera.

SEIKEN

Knytnäve

SEIRYUTO

En hand- teknik...

SHUTO

Handkanten mellan lillfingret och handleden...

SEIZA

Sitt ned på knä...

SEMPAI

Instruktör, högre graderad en dig själv...

SEN NO SEN

Atackera exakt vi ögonblicket då motståndaren atackerar...

SENSEI

Lärare, instruktör

SHIAI

En match eller tävling (händelse)

SHIDOIN

En hjälp- instruktör..

SHIHAN

Mästar- instruktör (en lärare av lärare) eller Hanshi-vis, instruktör 5 DAN

SHIKKAKU

Diskvalificering

SHINKO-KATA

Bastekniker i en kata...

SHIRO

Vit

SHIZENTAI

Naturlig utgångs- ställning

SHOBU SANBON HAJIME

Starta anfallet

SHOMEN

Fram- eller ovandelen av huvudet, också huvudvägg i en Dojo

SHUGO

Domarna kallade

SHUTO TE

Handkanten

SOCHIN DACHI

Orörlig ställning, också refererad som Fudo Dachi

SOTO (UDE) UKE

Utifrån inåt blockering, i Wado-Ryo inifrån och utåt blockering

SOTO YOKO TE

Yttre blockering, i Wado-Ryu inre blockering

SUKUI TE

Ösa upp

SUKUI UKE

Skyfflande blockering

SAWARA WAS

Tekniker från sittande position T Förklaring

TAMING GA OPS

Ej tillräcklig timing

TAI SAKAE

Kropps- rörelse eller skiftning

TATE EMPI

Uppåt/vertikal armbågsslag

TATE ZUKI

Vertikal slag

TATE URAKEN UCHI

Vertikal bakknogs- slag

TEIJI DACHI

En ställning där fötterna är i en 'T-form'

TEISHO UCHI

Häl- spark

TEISHO UKE

Häl- blockering

TETTSUI UCHI

Hammar slag

TOBI GERI

Hopp spark

TONFA

Ett verktyg utvecklad till ett vapen av Okinawa- bor.

TORANAI

Inget poäng

TORI

Den som utför tekniken

TORIMASEN

Oacceptabel som poängs- teknik

TSUKAMI WAZA

Fångande teknik

TSUKI

Slag, i Wado-Ryo Zuki

TSURU ASHI DACHI

Kran ställning, också kallad Gankaku Dachi, Sagi Ashi Dachi

TSUZUKETE

Fortsätt fightas!...sägs då störning uppkommer

TSUZUKETE HAJIME

Återuppta fightingen!...

TUITE

Brottning- färdigheter... U Förklaring

UCHI DESHI

En elev som bor i en Dojo hänger sig åt både till träning och Dojon...

UCHI KOMI

Samma övning flera gånger

UCHI MAWASHI GERI

Rundspark från insidan, tvärtom i Wado-Ryo...

UCHI (UDE) UKE

Blockering från insidan, tvärtom i Wado-Ryo...

UCHI YOKO TE

Teknik från insidan, tvärtom i Wado-Ryo...

UDE

Arm

UDE GARAMI

Gripa om armen

UKE

Blockering, den som blir kastad, ta i mot

UKEMI

Fallövningar, ta i mot kropp, uke=ta i mot, mi=kropp

UKEMI WAZA

Fallteknik

UKE WAZA

Blockerinsteknik, fallteknik

UKI

Driva, flaxa, flyga

URA

Motsatt

URAKEN

Slag med vänd knytnäve

URA ZUKI

Övre slag vid när- avstånd

USHIRO

Bakåt

USHIRO EMPI UCHI

Slå den bakre delen men armbågen

USHIRO GERI

Bakåt spark

UTSUI

Förflytta

UTSURI

Växla, skifta W Förklaring

WA UKE

En speciell blockering i Shinpa Kataan

WAKARE

Separation

WAKI

Armhåla

WAKI Zashi

Kort samurajsvärd

WANTO

Underarm

WAZA

Teknik, grepp, arbete

WAZA ARI

Halv poäng Y Förklaring

YAMA ZUKI

En vid U-formad dubbel slag

YAME

Stopp!, Sluta!

YARI

Spjut

YASUMI

Vila

YAWARA

Ett gammalt namn för Ju Jutsu

YOI

Var beredd, redo

YOKO

Sida, tvärs

YOKO GERI KEAGE

Snärt spark åt sidan

YOKO GERI KEKOMI

Genombrytande spark åt sidan

YOKO MAWASHI EMPI UCHI

Slag med armbågen till utsidan

YOKO TOBI GERI

Sidspark i luften

YOSHI

I ordning

YOWAI

Svag fokus

YUBI

Fingrar

YUDANSHA

Dangrads- bärare, valfri rank

YUSEI GACHI

Arbetsseger i tävling Z Förklaring

ZANSHIN

Ett sätt att vara kroppsligt och mentalt beredd på kamp

ZA-REI

Buga sittande

ZAZEN

Meditation

ZEN

En filosofi

ZENKUTSU DACHI

Framåt grund- ställning

ZENSHIN

Gå fram

ZORI

Japanska tofflor