Yin Yang


Yin och Yang


Yin och yang har de flesta hört talas om och vet att de är varandras motsatser, men att de ändå

innehåller lite av den andra och är i ständigt behov av den andra för att balans ska finnas.

Varje meridian är antingen yin eller yangladdad. Kroppen har 12st meridianer.


Ki


Ki är den energi som behövs för att driva vår kropp och sinne, den flödar längs alla

meridianer och sprider sin energi till de områden som behöver det. Ki betyder andetag och

betecknar en kraft som sätter igång organismens fysiska funktioner. Ki gör det möjligt för

kroppen att motstå sjukdomar. Ki finns bara hos levande människor, den saknas hos

de döda. Ki finns i varje synligt organ och cirkulerar i kroppen längs meridianerna. Om ki

blockeras, försvagas eller förstärks, uppstår bland annat sjukdomar och smärtförnimmelser.

De fem elementen


De fem elementen beskriver de fundamentala beståndsdelarna som världen är uppbyggd av

jord, metall, vatten, trä och eld. Ur dessa element skapas alla ting.

De kontrollerar varandra, stärker varandra och ser efter varandra i ett evigt system.

Alla 12 meridianer har ett eget element. Dessa fem element anses balansera varandra i ett

komplicerat positivt/negativt återkopplingssystem och det tänkta sambandet mellan elementen

används symboliskt för att illustrera tankegångar inom många områden, t ex det medicinska.

För att illustrera hur de fem elementen var relaterade till och påverkade varandra inordnade

de i en cirkel, där varje elements tillväxt befrämjades av det element som stod omedelbart före i cirkeln.

Samtidigt hade varje element ett kontrollerande, hämmande inflytande på elementet två steg före i cirkeln.

Således utövade elementet vatten en kontroll över elementet eld. Jämvikt rådde under

normala förhållanden vilket utgjorde basen för normal tillväxt och utveckling.

Om något element försvagades eller blev alltför dominant uppstod sjukliga fenomen med andra typer av

växelverkan mellan elementen.